วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:29 น.

สำหรับผู้ดูแลระบบ
  
สำหรับครูที่ปรึกษา
  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  
ผู้ปกครอง / นักเรียน


 
 
Power by นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร
mail : atom3123@gmail.com , website : http://www.kbw.ac.th
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3