วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:26 น.

สำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง

<< กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก >>
เข้าระบบ
หมายเลขประจำตัวประชาชน:


โปรแกรมบริหารข้อมูลนักเรียน งานกิจการนักเรียน


 
 
Power by นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร
mail : atom3123@gmail.com , website : http://www.kbw.ac.th
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3