วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 04:23 น.


เข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


โปรแกรมบริหารข้อมูลนักเรียน งานกิจการนักเรียน

 
 
Power by นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร
mail : atom3123@gmail.com , website : http://www.kbw.ac.th
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนกระบากวิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3